Home

Amager Orienteringsklub

af 2008

O-kort og Stævner

Velkommen til AMOKs o-kort- og stævneportal.


Portalen er stedet, hvor vi viser prøveeksemplarer af alle klubbens kort, viser resultater, kort og billeder fra stævner, som klubben har arrangeret, og præsenterer indbydelser, instruktioner og andre nyttige informationer om kommende stævner.   


Her finder du også ny og gammel information om skoleorientering, kort, stævner og andre begivenheder.


God fornøjelse med portalen.   

Orienteringskort


I klubbens korte levetid har vi tegnet et utal af orienteringskort.


Vi tegner skove, parker, strande, klitter, bymæssige bebyggelser, skolegårde, fritidsklubber, natur-centre og alle andre områder, der kan bruges til o-aktiviteter, og det kan stort set alle områder.


Kortene tilhører Amager OK med copyright efter gældende regler.


ifølge loven om ophavsret er kopiering kun tilladt efter aftale med Amager OK - se "Salg af O-kort" i menuen eller klik her.

O-stævner


AMOK står årligt for en række orienteringsstævner, såvel for klubber under DOF som for skoler, firmaer og foreninger.


Vi har en del erfaring med firma-orientering og står gerne for arran-gementer af sjove og spændende udfordringer for større og mindre grupper og firmaer.


Henvendelse om hjælp til plan-lægning og gennemførelse af ori-enteringsarrangementer kan ske til info@runamok.dk

Skole-O


Skoleorientering er et af klubbens vigtigste indsatsområder.


Orientering i skolegården er en nem måde at "sætte skolen i  bevægelse".


Vi tegner gerne skoleorienterings-kort, både over skolegårde og skolernes nærområder, og vi hjælper også gerne med at arran-gere orienteringsløb for klasser og skoler.


Henvendelse til info@runamok.dk