Dragør - Program 2017

Orienteringsløb

Dragørskolernes Idrætsdag

Dragør Ungdomsskole og Amager Orienteringsklub byder velkommen til Naturløb i Dragør.

Løbet er en del af skolernes idrætsdag og samtidig skolemesterskab for 7. og 8. klasserne.

Tid

Onsdag den 14. juni kl. 08.30 – 12.30

Mødested

Mødestedet er Havnens Hus, Prins Knuds Dæmning 1

Start og mål

Start og mål er samme sted

Løbsområde

Dragør Havn. Klik her for at se hele løbskortet

Dagens forløb

08.30:

Alle 7. klasser møder på havnefronten til velkomst, praktisk info og introduktion til o-løb

 

08.45:

Start på 45 minutters pointløb for 7. klasserne

 

09.00:

Alle 8. klasser møder på havnefronten til velkomst, praktisk info og introduktion til o-løb

 

09.15:

Start på 45 minutters pointløb for 8. klasserne

 

09.50:

7. klassernes pointløb slutter

 

10.20:

8. klassernes pointløb slutter

 

10.30:

7. klassernes 4-mands stafetløb starter

 

11.00:

8. klassernes 4-mands stafetløb starter

 

11.30:

7. klassernes stafetløb slutter

 

12.00:

8. klassernes stafetløb slutter

 

12.15:

Præmieoverrækkelse ved Borgmester Eik Bidstrup

Starttider

Pointløb - se klassestarttider til højre.

Starttider stafetløb

Alle 7. klasses stafetholds første løber starter kl. 10.30

Alle 8. klasses stafetholds første løber starter kl. 11.00

Posterne

Hver post er en trefløjet skærm på et metalstativ. På toppen er der en elektronisk kontrolenhed og en klippetang (se billede til højre)

 

Der er 24 poster. De har forskellig værdi (5, 10, 15 og 20).

Jo længere væk fra Start og jo sværere, jo højere værdi. Posternes værdi står på kortet.

 

I bestemmer selv, i hvilken rækkefølge I vil finde posterne, men I må højst bruge 45 minutter. Hvis I overskrider tiden, trækkes der 1 point fra jeres pointtal for hvert påbegyndt minut.

Elektronisk brik

Alle elever får udleveret en elektronisk brik til at stemple posten (se billede til højre). Kontrolenheden lyser og giver lyd ved korrekt stempling (se billede til højre).

 

HUSK at stemple i alle de poster, I finder. Hvis enheden hverken lyser eller giver led, skal I klippe i kanten af kortet med den røde klippetang.

Resultater

pointløb

Resultatet beregnes automatisk, når I aflæser jeres brik. Det sker lige efter, I har passeret Mål.

 

Vinderne er den dreng og pige, der har samlet flest point sammen på kortest tid.

 

Bedste klasse er den, der har flest points i gennemsnit pr. elev. Har 2 klasser lige mange points, vinder hurtigste klasse.

Resultater

stafetløb

Første hold i mål for hvert klassetrin med alle poster i den korrekte rækkefølge er vinder af stafetløbene.

Post med skærm og SportIdent-enhed

Elektronisk SI-brik

Stemplng med brik i kontrolenhed

Arrangører

 

Amager OK

Stævneleder: Erik Nielsen, Skole-Orienterings Koordinator, Amager Orienteringsklub (AMOK)

Tlf. 2069 2437, email: en@runamok.dk

 

Banelæggere: Erik Nielsen og Rolf Andersen, AMOK

 

Korttegning: Erik Nielsen, AMOK

 

Start, mål, beregning: Jette Viborg, Tina Frølich, Jan Bartnik, Flemming Sparre, Andreas Schrøder, alle fra Amager OK

Dragør Ung-domsskole

Christoffer Søe, Skoleleder, Tlf.: 2898 0543, Email: christos@dragoer.dk

Martin Rybner Nielsen

Naturløb, Danmark

Anders Bachhausen, Skole-Orienterings Konsulent, Dansk Orienterings-Forbund (DOF)

Email: ab@do-f.dk

Vel mødt til Dragørs supersejeste o-stævne i 2017