O-Camp_info

O-camp’en er arrangeret af Amager Orienterings-klub (AMOK) med støtte fra ’Bevæg dig for livet’, Frederiksberg og KU.BE, Frederiksberg.

Tilmelding til O-camp

16/10/19 i KU.BE