Dragør - Program 2016

Dragør Ungdomsskole og Amager Orienteringsklub byder velkommen til Naturløb i Kongelunden, som samtidig er mesterskabet i orientering for Dragørskolernes 7. klasser.

Tid

Onsdag den 15. juni kl. 09.00 – 11.30

Mødested

Mødestedet er Kongelundsfortet

Start og mål

Start og mål er ved Naturcenteret Kalvebodhøj

Løbsområde

Kongelunden Sydvest. Klik her for at se hele løbskortet

Dagens forløb*

09.00:

Alle klasser møder på Kongelundsfortet


09.10:

Velkomst, opvarmning, praktiske informationer.


09.25:

Uddeling af elektroniske brikker og kort


09.35:

Afgang til start ved Kalvebodhøj


09.45:

Første elev starter


10.30:

Første elev i mål


11.00:

Sidste elev i mål


11.15:

Præmieoverrækkelse* alle tider er ca.-tider

Posterne

Hver post er en trefløjet skærm på et metalstativ. På toppen er der en elektronisk kontrolenhed og en klippetang (se billede til højre)


Der er 24 poster. De har forskellig værdi (5, 10, 15 og 20).

Jo længere væk fra Start og jo sværere, jo højere værdi. Posternes værdi står på kortet.


I bestemmer selv, i hvilken rækkefølge I vil finde posterne, men I må højst bruge 45 minutter. Hvis I overskrider tiden, trækkes der 1 point fra jeres pointtal for hvert påbegyndt minut.

Elektronisk brik

Alle elever får udleveret en elektronisk brik til at stemple posten (se billede til højre). Kontrolenheden lyser og giver lyd ved korrekt stempling (se billede til højre).


HUSK at stemple i Start og Mål og i alle de poster, I finder.

Resultater

Resultatet beregnes automatisk, når I aflæser jeres brik. Det sker lige efter, I har passeret Mål.


Vinderne er den dreng og pige, der har samlet flest point sammen på kortest tid.


Bedste klasse er den, der har flest points i gennemsnit pr. elev. Har 2 klasser lige mange points, vinder hurtigste klasse.


Alle resultater bliver lagt på hjemmesiden.

Post med skærm og SportIdent-enhed

Elektronisk SI-brik

Stemplng med brik i kontrolenhed

Arrangører


Amager OK

Stævneleder: Erik Nielsen, Skole-Orienterings Koordinator, Amager Orienteringsklub (AMOK)

Tlf. 2069 2437, email: en@runamok.dk


Banelægger: Rolf Andersen, AMOK


Banekontrollant: Flemming Sparre, AMOK


Korttegning: Rolf Andersen, AMOK


Start, mål, beregning: Jette Viborg, Tina Frølich, Jan Bartnik, Danja Kristensen, Peter Frankild, alle fra Amager OK

Dragør Ung-domsskole

Christoffer Søe, Skoleleder, Tlf.: 2898 0543, Email: christos@dragoer.dk

Martin Rybner Nielsen

Naturløb, Danmark

Anders Bachhausen, Skole-Orienterings Konsulent, Dansk Orienterings-Forbund (DOF)

Email: ab@do-f.dk

Vel mødt til Dragørs supersejeste o-stævne i 2016