Frb - Program 2016

Frederiksberg Ungdomsskole og Amager Orienteringsklub byder velkommen til Naturløb i Søndermarken, som samtidig er mesterskabet i orientering for Frederiksbergskolernes 6. klasser.

Tid

Torsdag den 19. maj kl. 10.00 – 15.00


Sted

Søndermarken - Mødestedet er  Norske Huset.o

en startliste med elevernes navne og nummer på den elektroniske SportIdent brik (se billede til højre), som eleven skal bruge til kontrol af besøg ved posterne,


o

en pose med SI-brikkerne på en snor i samme rækkefølge som start listen. KLassens lærer udleverer SI-brikkerne til eleverne og afkrydser startlisten,


o

overskydende SI-brikker og den afkrydsede startliste afleveres til startpersonalet

Startprocedure10 min før start går klassen ind i startboks 1. Her får klassens lærer udleveret


5 min før start går klassen ind i startboks 2, hvor hver elev får udleveret et kort med alle poster. Her vil elaverne få en kort instruktion til konkurrencen inden starten.


Alle elever fra samme klasse starter samtidig. Se klassens starttid nedenfor og navnelister med SI-brik nr. under fanen "Startlister"

Poster

Hver elev får udleveret et kort med 25 poster indtegnet. Posterne er nummereret fra 31-54 + Mål og er placeret rundt om i parken.


Posterne består af en trefløjet skærm på et metalstativ påmonteret elektronisk kontrolenhed. Se billede til højre.


Posterne opsøges i valgfri rækkefølge. Kvittering for postbesøg sker med SI-brikken i SportIdent-enheden på poststativet. Se billede til højre.


Postenheden kvitterer for besøget med lyd og lys. Det er elevens eget ansvar at registrere korrekt. Klippetangen skal kun bruges, hvis den elektroniske enhed svigter. Klip i så fald i kortet.


Hver elev skal altså finde så mange poster som muligt inden for 45 minutter. Kun én registrering af hver post tæller med i resultatet. Poster, der registreres senere end 45 minutter efter start, tæller ikke med.

Beregning af resultat

Når en elev har passeret MÅL-posten, går eleven til resultatberegningen, hvor elevens SI-brik aflæses og eleven får sit resultat.


Når alle elever fra samme klasse er i mål, beregnes klassens gennemsnitlige antal poster pr. elev.


Når alle klasser er i mål, bliver resultatlisten udarbejdet og resultatet offentliggjort under fanen "Resultater".


Vinderen er den klasse, der har registreret flest poster i gennemsnit pr. elev i løbet af de 45 minutter.

Præmier

Der er præmier til bedste pige og dreng og til den bedste klasse.

Lærernes rolle

Din opgave som klassens lærer er at udvise en god sportsånd med din klasse, holde styr på din klasse, sørge for at møde- og starttiderne overholdes og hjælpe med aflæsning af resultater og tilbagelevering af Si-brikker.


Husk at informere eleverne om, at det på ingen måde er tilladt at flytte eller fjerne poster! Dette vil medføre diskvalifikation og er bortvisningsgrund.


Husk også at samle alt affald op efter jer i den udle-verede affaldssæk!

Påklædning

Husk, at der aldrig er noget, der hedder dårligt vejr i orienteringssporten, så klæd jer på efter vejrfor-holdene


Husk et par gode løbesko, et par lange sportsbukser og en T-shirt. Medbring en tør skifte-bluse og en lun trøje/jakke til efter løbet, da kroppen hurtigt nedkøles.


Medbring et stykke frugt, madpakke og en drikkedunk med vand, så kroppen restitueres med det samme.

Elektronisk SI-brik

Post med skærm og SI-enhed

Arrangører


Amager Orienteringsklub

Stævneleder: Erik Nielsen, Skole-Orienterings Koordinator, Amager Orienteringsklub (AMOK)

Tlf. 2069 2437, email: en@runamok.dk


Banelægger: Jan Bartnik, AMOK


Mette Lang: Banekontrollant, AMOK


Korttegning: Jette Viborg, Jan Bartnik, Erik Nielsen, AMOK

Frederiksberg Ungdomsskole

Esben Hansen, Skoleleder,

Tlf.: 2898 0543, Email: esben@frederiksberg.dk

Naturløb, Danmark

Anders Bachhausen, Skole-Orienterings Konsulent, Dansk Orienterings-Forbund (DOF)

Email: ab@do-f.dk

Vel mødt til Frederiksbergs supersejeste o-stævne i 2016